Abdullah Gül Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"PEM TİPİ YAKIT HÜCRELERİNDE DEĞİŞKEN AKIM YOĞUNLUĞUNUN ÇALIŞMA PARAMETRELERİNE GÖRE DEĞİŞİMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ", BAP Y.Lisans, FYL-2015-5695, Araştırmacı, Devam Ediyor
"FOSFORİK ASİT - POLYBENZİMİDAZOL ESASLI POLİMER ELEKTROLİT MEMBRANLI YAKIT PİLİNDEKİ SUYUN TRANSFERİNİN ARAŞTIRILMASI", TÜBITAK Projesi, 111M071, , 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Abdullah Gül Üniversitesi BAP Koordinasyon Birim