Abdullah Gül Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kayasandik A., "Tuhfet’ül-İhvan’da Soru Eki/Edatı ”mI”", International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.6, pp.1-14, 2018 (Link)
Kayasandik A., "Hikâyat-ı Musa Peygamber Aleyhi’s-selam", Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.41, ss.20-22, 2018 (Link)
Kayasandik A., "Türkiye Türkçesinde Ölen Fiiller", TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, vol.7, pp.105-125, 2018 (Link)
Kayasandik A., "Mıralı ve Sultansöyün destanı-I", Erciyes, cilt.40, ss.25-33, 2017
Kayasandik A., "Mıralı ve Soltansöyün Destanı-II", Erciyes, cilt.40, ss.14-26, 2017
Kayasandik A., "Türkçenin Güncel Sorunları-1: İyelik Ve Kişi Eklerinin Yanlış Kullanımı", Erciyes, cilt.37, ss.29-31, 2014
Kayasandik A., "Bir Kelime Bir Kültür: Dünya", Erciyes, cilt.37, ss.30-33, 2014
Kayasandik A., "TDK Tarafından Hazırlanan Türkçe Sözlük’ün İlk ve Son Baskısının Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler ve Bu Kelimelere Getirilen Ekler Bakımından Karşılaştırılması", SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.16, ss.159-167, 2013
Kayasandik A., "İlköğretim 6, 7 Ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatım Bozuklukları", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.1-30, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kayasandik A., "Tuhfetü’l-İhvan’da Eski Türkçe Kelimeler", 2. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, TÜRKIYE, , pp.868-880
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kayasandik A., "Tuhfetü’l-İhvan I (Metin-Dil Özellikleri-Tıpkıbasım Örnekleri)", Palet, KONYA, 2018
Kayasandik A., "Tuhfetü’l-İhvan II (Dizinler)", Palet, Konya, 2018
Kayasandik A., "Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri", Palet, KONYA, 2017 (Link)
Kayasandik A., "Konuşma Adabı", Büyüyenay, İSTANBUL, 2013 (Link)
Kayasandik A., "Sözlü Anlatım, Mensur Türler 3-4", Türk Dili-Dil ve Anlatım, Özkan A., Aşçı D., Toker M., Ed., Palet, Konya, ss.285-396-, 2013
Kayasandik A., "Efkâr Meclisi", Aybil, KONYA, 2013
Kayasandik A., "Üniversiteler İçin Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri", Aybil, KONYA, 2013
Kayasandik A., "Anlatım Biçimleri, Anlatımın Nitelikleri, Yazım Kuralları, Edebî Ve Bilimsel Yazı Türleri", Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kaçalin M., Örgen E., Altun K., Ed., Elhan Kitap, Ankara, ss.130-258-, 2012
Kayasandik A., "Âdâb-ı Makâl (Metin-Dil Özellikleri-Dizin)", Aybil, KONYA, 2011
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Kayasandik A., "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II Bekir Oğuzbaşaran", ,teis.yesevi.edu.tr,, 2018
Kayasandik A., "Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II Önder Çağıran", ,teis.yesevi.edu.tr,, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Abdullah Gül Üniversitesi BAP Koordinasyon Birim